Dim – deklaracja zmiennych w VBA

Jak zadeklarować zmienną?

Polecenie Dim jest skrótem od słowa Dimension (wymiar, rozmiar) i służy deklaracji rozmiaru zmiennej lokalnej, który zależny jest od jej typu.

Deklaracja zmiennej liczba

Po takiej deklaracji zmienna liczba przyjmuje rozmiar zgodny z typem Integer (wartości całkowite) równy 2 bajty. Po tym można przypisać zmiennej wartość zgodną z jej typem np. 2.

Jeśli nie zostanie zadeklarowany typ zmiennej, to Excel przyjmie typ Variant i zachowa dla zmiennej liczba aż 16 bajtów pamięci. Przy małym kodzie nie ma to dużego znaczenia, ale przy rozbudowanych programach będzie powodowało spowalnianie ich działania.

Oczywiście Integer to tylko przykład typu zmiennej. Na zdjęciu poniżej znajduje się lista wszystkich typów zmiennych w VBA, wraz z opisami i rozmiarami w pamięci.

Typy zmiennych w VBA

Dyrektywa Option Explicit

Deklaracja zmiennych nie jest obowiązkowa, ale można narzucić sobie taki obowiązek wpisując na początku modułu dyrektywę Option Explicit. Można również w opcjach VBA ustawić, aby w każdym nowym module pojawiała się ta dyrektywa. W tym celu w zakładce Tools z rozwijanego menu należy wybrać Options i w pierwszej zakładce Editor zaznaczyć Require Variable Declaration. Użycie tej dyrektywy dodatkowo sprawdza czy prawidłowo wpisywane są nazwy zmiennych, co pozwala uniknąć częstych błędów.

Aktywowanie Option Explicit

Deklaracja większej liczby zmiennych

Jeżeli w kodzie VBA jest więcej niż jedna zmienna tego samego typu, można deklarację wpisać na dwa sposoby. Jednym jest deklarowanie każdej zmiennej osobno, a drugim zdeklarowanie zmiennych w jednej linijce.

 

Spodobał Ci się artykuł ? Udostępnij go znajomym.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *