Szkolenie Excel - zastosowanie narzędzi arkusza kalkulacyjnego w praktyce

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem analitycznym jest Microsoft Excel, czyli arkusz kalkulacyjny pakietu MS Office. Dlaczego tak jest? Ponieważ Excel jest ogólnodostępny, a także intuicyjny przez co każdy może go używać.

Z uwagi na to, że część osób wykorzystuje Excel jako program do liczenia i przechowywania danych, a druga część jako narzędzie do analizy proponuję dwa programy.

Czas szkolenia

Czas trwania każdego programu szkoleniowego to 2 dni po 8h

Teoria i zadania

W ramach szkolenia uczestnicy wykonują zadania poprzedzone odpowiednią ilością teorii.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zmiana metod pracy z aplikacją MS Excel w celu przyspieszenia wykonywania operacji, oraz ograniczenia liczby błędów.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które korzystają z Excela, lub korzystały w przeszłości i chcą poprawić swoje umiejętności pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Wystarczy podstawowa znajomość aplikacji tzn. wprowadzanie danych do komórek, czy wycinanie i wklejanie ich zawartości.

Umiejętności

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie samodzielnie wykorzystywać narzędzia Excela do samodzielnego przygotowania, oraz analizy danych m.in:

• zastosowanie funkcji,
• sortowanie i filtrowanie,
• wykorzystanie wykresów i formatowania warunkowego,
• raportowanie za pomocą tabel przestawnych.

Program szkolenia

Wykorzystanie aplikacji MS Excel w pracy i prowadzeniu firmy

Podstawowe informacje

 • Omówienie interfejsu i zasad pracy z aplikacją MS Excel
 • Ochrona danych
 • Zabezpieczanie skoroszytu przed otwarciem
 • Ochrona arkuszy przed wprowadzaniem zmian

Tworzenie formuł

 • Typy odwołań do komórek
 • Zasady tworzenia formuł
 • Testy logiczne w Excelu
 • Wykorzystanie połączeń pomiędzy arkuszami i skoroszytami
 • Wyróżnianie komórek spełniających kryteria
 • Formatowanie warunkowe dla wartości liczbowych
 • Formatowanie warunkowe dla dat
 • Formatowanie warunkowe dla tekstów
 • Paski danych i skale kolorów

Zastosowanie funkcji

 • Funkcje logiczne
 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje daty i godziny
 • Funkcje wyszukiwania
 • Funkcje statystyczne
 • Funkcje matematyczne

Wyszukiwanie danych

 • Filtrowanie
 • Sortowanie

Konspekt

 • Grupowanie danych
 • Suma częściowa

Wykresy w MS Excel

 • Wykorzystanie różnych typów wykresów do przedstawienia danych

Tabele przestawne

 • Tworzenie tabel i wykresów przestawnych
 • Modyfikacja raportu tabeli przestawnej

Optymalizacja pracy i usprawnienie procesu analizy danych z wykorzystaniem programu MS Excel

Import danych

 • Z pliku txt
 • Z bazy danych
 • Ze strony www

Czyszczenie danych za pomocą funkcji

 • Funkcje logiczne, tekstowe, daty i godziny, wyszukiwania, statystyczne, matematyczne
 • Zagnieżdżanie funkcji
 • Formuły tablicowe

Wyróżnianie komórek spełniających kryteria

 • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem standardowych kryteriów
 • Formatowanie warunkowe zależne od wyników formuł

Sprawdzanie poprawności danych

 • Ochrona czystości danych z wykorzystaniem wbudowanych reguł sprawdzania poprawności
 • Tworzenie własnych reguł sprawdzania poprawności

Wizualizacje w MS Excel

 • Wykorzystanie wykresów do zobrazowania wyników danych
 • Triki związane z wykresami

Wyszukiwanie danych

 • Stosowanie autofiltra
 • Stosowanie filtrów zaawansowanych
 • Sortowanie danych po wartościach, kolorach oraz listach niestandardowych

Tabele przestawne jako narzędzie do analizy danych

 • Tworzenie tabel i wykresów przestawnych
 • Modyfikacja wyglądu raportu
 • Wykorzystanie wizualnych filtrów
 • Zastosowanie pól obliczeniowych

Wykorzystanie makr do automatyzacji pracy z Excelem

 • Wykorzystanie gotowych makr
 • Tworzenie własnych makr za pomocą rejestratora

Pobierz program

Masz pytania lub chcesz zapisac się na szkolenie?
Skontaktuj się ze mną!