Szkolenie VBA

Makra są rozwiązaniem dla użytkowników MS Excel, którzy wykorzystali już wszystkie możliwości Excela, ale chcą, aby działał jeszcze szybciej. Dzięki zastosowaniu makr żmudne wielogodzinne operacje będą się wykonywać samodzielnie i to w czasie od kilku sekund do kilku minut, w zależności od stopnia skomplikowana.

VBA to język programowania, którego może nauczyć się każdy. Microsoft wspiera każdego chętnego do nauki, ponieważ polecenia w VBA mają proste i logiczne nazwy, a na dodatek można używać rejestratora makr, który zapisuje nasze działania w postaci kodu. Dzięki temu możemy uczyć się VBA nagrywając to co robimy.

Nauka VBA nie ma końca, ale żeby zacząć pisać własne makra, wystarczy program podstawowy. Dla osób, które już piszą makra, ale chcą podnieść swoje umiejętności zapraszam na drugi program.

Program szkolenia

Automatyzacja pracy z MS Excel poprzez wykorzystanie makr – programowanie w języku Visual Basic for Applications

Wprowadzenie do języka VBA

 • Czym są makra i ich zastosowanie
 • Rozszerzenia skoroszytów przechowujących makra

Wykorzystanie rejestratora do tworzenia użytecznych makr

 • Zakładka Deweloper i jej funkcje
 • Zastosowanie odwołań względnych i bezwzględnych
 • Przypisanie makra do przycisku lub skrótu

Zarządzanie makrami z poziomu Edytora VBA

 • Budowa edytora VBA i wykorzystanie jego elementów
 • Tworzenie skoroszytu makr osobistych

Zmienne i stałe w VBA

 • Typy danych
 • Deklaracja zmiennych i stałych
 • Zasięg zmiennych
 • Wymuszanie deklaracji zmiennych

Operatory

 • Operatory arytmetyczne
 • Operatory logiczne

Testowanie programu

 • Uruchamianie krokowe
 • Wykorzystanie punktu przystankowego
 • Podgląd wartości w oknach Immediate, oraz Locals

Funkcje tekstowe

 • Wykorzystanie podstawowych funkcji tekstowych
 • Wykorzystanie funkcji tekstowych Excel w kodzie VBA

Funkcje dat

 • Wykorzystanie podstawowych funkcji dat do wyszukiwania i przetwarzania danych

Odwołania do zakresów w arkuszu Excel

 • Adresowanie komórek przez Range i Cells

Własności i metody obiektów w VBA

 • Czym są własności i metody
 • Obiekty w MS Excel
 • Metody odwołania do obiektów Excela

Instrukcje warunkowe

 • Instrukcja IF…Then
 • Instrukcja Select Case

Pętle

 • Pętla For… Next
 • Pętla For Each
 • Pętla Do Loop

Komunikacja z użytkownikiem

 • Komunikacja z użytkownikiem przez okienko MsgBox
 • Pobieranie danych od użytkownika poprzez okienko InputBox

Pisanie zaawansowanych makr z wykorzystaniem obiektów aplikacji MS Excel

Zaawansowane typy zmiennych

 • Zmienne obiektowe
 • Zmienne tablicowe

Hierarchia obiektów w MS Excel

 • Metody odwołań do skoroszytu
 • Metody odwołań do arkuszy

Działania na plikach i folderach

 • Tworzenie i usuwanie folderów
 • Modyfikacja plików i folderów

Działania na skoroszytach

 • Zastosowanie przykładowych własności i metod skoroszytów

Działania na arkuszach

 • Zastosowanie przykładowych własności i metod arkuszy
 • Wykorzystanie pętli do modyfikowania arkuszy

Działania na zakresach

 • Zastosowanie przykładowych własności i metod zakresów

Zdarzenia skoroszytu

 • Programowanie użytecznych zdarzeń dla skoroszytu
 • Zdarzenia arkusza
 • Programowanie użytecznych zdarzeń dla arkusza

Formularze użytkownika

 • Tworzenie formularza użytkownika
 • Walidacja danych wprowadzanych do formularza
 • Wprowadzanie wartości z formularza do arkusza

Pobierz program

Masz pytania lub chcesz zapisać się na szkolenie?
Skontaktuj się ze mną!