Szkolenie SQL

SQL to język zapytań do relacyjnych baz danych, które są najpopularniejszymi bazami od kilkudziesięciu lat i na razie nie zapowiada się na zmianę. Każdy program, z którego wystawiasz faktury, czy przesuwasz towary na magazynie posiada jakąś bazę danych. Dzięki znajomości SQL możesz wyciągnąć potrzebne Ci dane w szybki sposób bez wsparcia działu IT, czy zewnętrznej firmy.

SQL jest językiem ustandaryzowanym, za pomocą którego możesz obsługiwać takie bazy jak SQL Server, Oracle, IBM DB2, MySQL i wiele innych. Oznacza to, że jeśli nauczysz się poleceń na przykładzie SQL Server to będziesz w stanie pracować na każdej innej relacyjnej bazie danych.

Program szkolenia

SQL – język zapytań do bazy danych SQL Server

Wprowadzenie do teorii baz danych

 • Relacyjne bazy danych
 • Język zapytań SQL

SQL Server jako system zarządzania bazami danych

 • Zapoznanie z SQL Server Management studio

Pierwsze zapytania

 • Wybór kolumn i źródła SELECT… FROM
 • Łączenie kolumn i wykonywanie obliczeń
 • Ograniczanie liczby wyników SELECT TOP
 • Unikalne wystąpienia SELECT DISTINCT

Filtrowanie i sortowanie

 • Filtrowanie danych WHERE
 • Warunki filtra AND, OR, IN, BETWEEN
 • Sortowanie danych (ORDER BY)

Dane w SQL Server

 • Typy danych
 • Konwersja danych CAST, CONVERT, STR
 • Walidacja danych ISNUMERIC, ISDATE, ISNULL, COALESCE, NULLIF
 • Działania arytmetyczne i zaokrąglanie danych ROUND, FLOOR, CEILING, RAND

Grupowanie danych

 • Funkcje agregujące SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT
 • Grupowanie danych GROUP BY, HAVING

Kolumna warunkowa CASE

 • Warunki dla kolumn tekstowych
 • Warunki dla kolumn z wartościami liczbowymi

Wbudowane funkcje SQL Server

 • Funkcje tekstowe UPPER, LEFT, LEN, STUFF
 • Funkcje dat GETDATE, DATENAME, DATEADD

Złączenia w SQL Server

 • Złączenia wewnętrzne INNER JOIN
 • Inne rodzaje złączeń poziomych LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN, CROSS JOIN
 • Złączenia pionowe UNION

Podzapytania

 • Podzapytania jednowierszowe
 • Podzapytania wielowierszowe
 • Wykorzystanie podzapytań do uzyskania złączenia ANTI JOIN

Modyfikacja struktury i zawartości bazy danych

 • Tworzenie, oraz modyfikacja obiektów CREATE, ALTER
 • Wprowadzanie danych INSERT INTO
 • Modyfikacja i usuwanie danych UPDATE, DELETE
 • Czyszczenie tabel DELETE, TRUNCATE, DROP

Transakcje w SQL Server

Pobierz program

Masz pytania lub chcesz zapisać się na szkolenie?
Skontaktuj się ze mną!